Personāla atlases kompānija ARIKO Reserv

specializējas augstākā, vidējā līmeņa vadītāju, kā arī vadošo speciālistu atlasē. Izpratne par organizāciju psiholoģiju, pieredze un zināšanas par mūsdienīgas personāla atlases principiem ļauj mums piedāvāt motivētus ilgtermiņa risinājumus uzņēmumiem. Reputācija un korekta attieksme ir mūsu vērtības, lai kļūtu par noderīgiem padomdevējiem darba tirgū gan uzņēmumiem un organizācijām, gan kandidātiem.

Personāla atlases kompānija ARIKO ReServ veiksmīgi īsteno atlases projektus Baltijas mērogā, sadarbojoties ar partnerkompānijām: ARIKO ReServ Igaunijā, J. Friisberg & Partners un PRIMUM ESSE Lietuvā.

70% no ARIKO ReServ klientiem ir starptautiskas korporācijas un 30% vietējie uzņēmumi, nozīmīgi savas jomas spēlētāji. Personāla atlases projektos savu karjeru ir realizējuši vairāki simti vadītāju un speciālistu.

ARIKO ReServ kopš 2001. gada palīdz klientiem veidot efektīvas komandas un ir viens no pieredzes bagātākajiem personāla atlases uzņēmumiem Latvijā.

Individuāli

Personalizētas ilgtermiņa attiecības ar klientu, jomas pārzināšana un uzticēšanās ļauj atrast vadītājus un speciālistus, kas ir sekmīgi savās pozīcijās. Mums ir svarīga atbildība par piedāvāto kandidātu, uzticēšanās un jomas pārzināšana.

Personiski

Savs jurists, savs ārsts un savs personāla atlases speciālists. Personiska pieeja raksturo ARIKO ReServ kā personāla atlases kompāniju.

Atbilstoši

Lielāko vērtību uzņēmumam veido tā komanda, kurā katrs darbinieks var attīstīt savas prasmes un talantus. Mēs, ARIKO ReServ, ne tikai vērtējam kandidāta pieredzi un sasniegumus, bet arī analizējam piemērotību konkrētajai korporatīvajai videi.

Izaugsmi veicinoši

Motivācija un kandidāta karjeras izaugsme ir svarīgi kritēriji, kas ļauj pieņemt lēmumu par labu pozīcijas pieņemšanai.

Principi darbā ar klienta uzņēmumu

Principi sadarbojoties ar kandidātiem

Atsauksmes

„Ar ARIKO ReServ ir izveidojusies ilgadīga, veiksmīga pieredze personāla atlasē. Ir izdevies realizēt atlases/headhunting projektus biznesa funkcijās , kurās parasti ir ļoti grūti atrast vadošos speciālistus un vadītājus. Ariko ReServ ir sevi aapliecinājuši kā ļoti profesionālus partnerus, atrodot individuālu, ļoti vērīgu pieeju klientam un meklētajai vakancei.”

Tatjana Kuzmina
Orkla Confectionery & Snacks Latvia personāla direktore

„ARIKO ReServ ļoti labi pārzina farmācijas nozares tirgu Latvijā/ Baltijā, izprot tirgus specifiku un vajadzības, nav vajadzīga liela priekšizpēte, lai veiksmīgi atrisinātu sarežģītus atlases projektus. Sadarbība ar ARIKO ReServ vienmēr ir ļoti profesionāla, konstruktīva un viegla.“

Jānis Dobelis
Accord Healthcare Latvia pārstāvniecības vadītājs

„Ik pa laikam sadarbojamies ar ARIKO ReServ tehnisko un pārdošanas speciālistu, kā arī struktūrvienību vadītāju atlases jomā. Mūsu atlases projekti nav vienkārši, jo kandidātiem nepieciešamo kompetenču spektrs ir plašs. ARIKO ReServ ir laba izpratne par tirgu un atlases procesā ir viegli sadarboties ar projekta vadītāju, jo daudz palīdz plānveidīgā pieeja un profesionālais kandidātu izvērtējums. Patīkami, ka ARIKO ReServ ievēro norunātos termiņus un jūt atbildību ar ieteiktajiem kandidātiem. Sadarbībā ar ARIKO ReServ esam pieņēmuši darbā vairākus vērtīgus darbiniekus.”

Dzintra Rubule
Siemens Osakeyhtio personāla vadītāja Baltijas valstīs

Personāla atlase

Uzzini vairāk par mūsu pamatprincipiem ->

Vadītāju atlase

Kā piesaistīt amatam labāko kandidātu ->

Speciālistu atlase

Labs speciālists - pieredzējis jomas profesionālis ->

Karjeras izaugsme

Uzzini, kā varam būt noderīgi karjeras attīstībā ->