Derīgo izrakteņu ieguve

Latvijā bieži sastopamie derīgie izrakteņi ir māls, smilts, smilts-grants, irdenie saldūdens kaļķieži, kūdras iegulas, smilšmāls, mālsmilts un aleirīts. Derīgo izrakteņu ieguve jāveic atbilstoši derīgo izrakteņu ieguves projekta nosacījumiem, kā arī jānodrošina iegūtā derīgā izrakteņa apjoma uzskaite atbilstoši MK noteikumos Nr.570 noteiktajām prasībām.